eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3251

NGC 3251
Objekt NGC 3251 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3251 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x0.4'
veľkosť: V=13.4m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h29m16.5s; Dec= 26°5'56"
RedShift (z): 0.016965
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3251: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3251 : PGC 30892, IC 2579, UGC 5684, MCG 4-25-23, CGCG 124-29, IRAS 10264+2621

Blízke objekty: NGC 3250B, NGC 3250, NGC 3252, NGC 3253

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.