eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3255

NGC 3255
Obiekt NGC 3255 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3255 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kil
Тип: I3m -
Wymiary kątowe: 2.00'
Wielkość gwiazd: V=11.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h26m31.3s; Dec= -60°40'42"
Inne nazwy obiektów NGC 3255 : OCL 817, ESO 127-SC20

Sąsiadujące obiekty: NGC 3253, NGC 3254, NGC 3256B, NGC 3256C

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.