eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3256B

NGC 3256B
Objekt NGC 3256B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3256B - galaxie v súhvezdí Plachty
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x0.5'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h29m1.1s; Dec= -44°24'12"
RedShift (z): 0.009053
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3256B: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3256B : PGC 30867, ESO 263-39, MCG -7-22-14, IRAS 10268-4408

Blízke objekty: NGC 3254, NGC 3255, NGC 3256C, NGC 3256

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.