eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3264

NGC 3264
Objekt NGC 3264 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3264 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x1.2'
veľkosť: V=12.0m; B=12.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h32m19.9s; Dec= 56°5'2"
RedShift (z): 0.003139
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3264: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3264 : PGC 31125, UGC 5719, MCG 9-17-69, CGCG 266-54, IRAS 10291+5620

Blízke objekty: NGC 3262, NGC 3263, NGC 3265, NGC 3266

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.