eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3265

NGC 3265
Objekt NGC 3265 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3265 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h31m6.8s; Dec= 28°47'49"
RedShift (z): 0.004400
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3265: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3265 : PGC 31029, UGC 5705, MCG 5-25-19, CGCG 154-23, WAS 12, IRAS 10282+2903

Blízke objekty: NGC 3263, NGC 3264, NGC 3266, NGC 3267

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.