eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3297

NGC 3297
Obiekt NGC 3297 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3297 - galaktyka w konstelacji Hydra
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.80'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.5m; B=15.5m
Jasność powierzchni: 13.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h33m11.7s; Dec= -12°40'16"
Redshift (z): 0.030211
Odległość od Słońca do NGC 3297: w oparciu o wartość redshift (z) - 127.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3297 : PGC 31189, NPM1G -12.0326

Sąsiadujące obiekty: NGC 3295B, NGC 3296, NGC 3298, NGC 3299

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.