eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 330

NGC 330
objekt NGC 330 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 330 - kulehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: GCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.6m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t56m19.8s; Dec= -72°27'44"
Andre objektnavn NGC 330 : ESO 29-SC24, in SMC

Naboobjekter: NGC 328, NGC 329, NGC 331, NGC 332

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.