eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3347B

NGC 3347B
Objekt NGC 3347B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3347B - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.20'x0.8'
veľkosť: V=13.0m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h42m0.2s; Dec= -36°56'11"
RedShift (z): 0.010621
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3347B: na základe množstva červeného posunu (z) - 44.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3347B : PGC 31875, ESO 376-10, MCG -6-24-5, IRAS 10397-3640

Blízke objekty: NGC 3347C, NGC 3347A, NGC 3348, NGC 3349-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.