eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3348

NGC 3348
objekt NGC 3348 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3348 - galakse i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.00'x2.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.1m; B=12.2m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t47m10s; Dec= 72°50'20"
Rødforskyvning (z): 0.009463
Avstand fra solen til NGC 3348: basert på redshiftverdien (z) - 40.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3348 : PGC 32216, UGC 5875, MCG 12-10-77, CGCG 333-54

Naboobjekter: NGC 3347A, NGC 3347B, NGC 3349-2, NGC 3349-1

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.