eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3355

NGC 3355
Obiekt NGC 3355 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3355 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Hydra
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h43m32.6s; Dec= -23°11'36"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3353, NGC 3354, NGC 3356, NGC 3357

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.