eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3365

NGC 3365
Objekt NGC 3365 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3365 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 4.50'x0.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h46m12.7s; Dec= 1°48'46"
RedShift (z): 0.003289
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3365: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3365 : PGC 32153, UGC 5878, MCG 0-28-6, CGCG 10-8, FGC 1131

Blízke objekty: NGC 3363, NGC 3364, NGC 3366, NGC 3367

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.