eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3365

NGC 3365
Objekt NGC 3365 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3365 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 4.50'x0.8'
magnitud: V=12.6m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h46m12.7s; Dec= 1°48'46"
rödförskjutning (z): 0.003289
Avståndet från solen till NGC 3365: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3365 : PGC 32153, UGC 5878, MCG 0-28-6, CGCG 10-8, FGC 1131

Närliggande objekt: NGC 3363, NGC 3364, NGC 3366, NGC 3367

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.