eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3366

NGC 3366
Objekt NGC 3366 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3366 - galax i stjärnbild Velorum
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.8'
magnitud: V=11.3m; B=12.0m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h35m8.1s; Dec= -43°41'37"
rödförskjutning (z): 0.009645
Avståndet från solen till NGC 3366: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 40.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3366 : PGC 31335, IC 2592, ESO 264-7, MCG -7-22-24, IRAS 10329-4325, SAO 222170 (6.2) 1.5' n

Närliggande objekt: NGC 3364, NGC 3365, NGC 3367, NGC 3368

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.