eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 337

NGC 337
Objekt NGC 337 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 337 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBcd - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.00'x1.8'
magnitud: V=11.6m; B=12.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h59m49.9s; Dec= -7°34'41"
rödförskjutning (z): 0.005497
Avståndet från solen till NGC 337: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 337 : PGC 3572, MCG -1-3-53, IRAS 00573-0750

Närliggande objekt: NGC 336, NGC 337A, NGC 338, NGC 339

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.