eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3419

NGC 3419
Objekt NGC 3419 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3419 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=12.5m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h51m17.8s; Dec= 13°56'44"
RedShift (z): 0.010124
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3419: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3419 : PGC 32535, UGC 5964, MCG 2-28-18, CGCG 66-41, ARAK 259

Blízke objekty: NGC 3418, NGC 3419A, NGC 3420, NGC 3421

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.