eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3419A

NGC 3419A
Objekt NGC 3419A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3419A - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.2'
veľkosť: V=14.1m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h51m19.8s; Dec= 14°1'24"
RedShift (z): 0.010236
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3419A: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3419A : PGC 32540, UGC 5965, MCG 2-28-19, CGCG 66-42, FGC 1141

Blízke objekty: NGC 3417, NGC 3418, NGC 3419, NGC 3420

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.