eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3424

NGC 3424
Objekt NGC 3424 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3424 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.70'x0.8'
veľkosť: V=12.4m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h51m46.2s; Dec= 32°54'1"
RedShift (z): 0.004983
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3424: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3424 : PGC 32584, UGC 5972, MCG 6-24-25, CGCG 184-28, KUG 1048+331, IRAS 10489+3309

Blízke objekty: NGC 3422, NGC 3423, NGC 3425, NGC 3426

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.