eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3444

NGC 3444
objekt NGC 3444 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3444 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.7m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t52m59.4s; Dec= 10°12'38"
Rødforskyvning (z): 0.031345
Avstand fra solen til NGC 3444: basert på redshiftverdien (z) - 132.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3444 : PGC 32670, UGC 6004, CGCG 66-55, FGC 1148

Naboobjekter: NGC 3442, NGC 3443, NGC 3445, NGC 3446

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.