eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3444

NGC 3444
Objekt NGC 3444 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3444 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.1'
magnitud: V=14.7m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h52m59.4s; Dec= 10°12'38"
rödförskjutning (z): 0.031345
Avståndet från solen till NGC 3444: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 132.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3444 : PGC 32670, UGC 6004, CGCG 66-55, FGC 1148

Närliggande objekt: NGC 3442, NGC 3443, NGC 3445, NGC 3446

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.