eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3442

NGC 3442
Objekt NGC 3442 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3442 - galax i stjärnbild Leonis Minoris
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=13.4m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h53m8s; Dec= 33°54'36"
rödförskjutning (z): 0.005781
Avståndet från solen till NGC 3442: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3442 : PGC 32679, UGC 6001, MK 418, CGCG 184-34, KUG 1050+341, IRAS 10503+3410

Närliggande objekt: NGC 3440, NGC 3441, NGC 3443, NGC 3444

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.