eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3443

NGC 3443
Objekt NGC 3443 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3443 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Scd -
Vinkeldimensionerna: 2.80'x1.4'
magnitud: V=13.1m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 14.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h53m0.1s; Dec= 17°34'26"
rödförskjutning (z): 0.003776
Avståndet från solen till NGC 3443: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3443 : PGC 32671, UGC 6000, MCG 3-28-25, CGCG 95-56

Närliggande objekt: NGC 3441, NGC 3442, NGC 3444, NGC 3445

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.