eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3456

NGC 3456
Objekt NGC 3456 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3456 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.2'
magnitud: V=12.6m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h54m3.3s; Dec= -16°1'39"
rödförskjutning (z): 0.014233
Avståndet från solen till NGC 3456: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3456 : PGC 32730, MCG -3-28-18, IRAS 10515-1545

Närliggande objekt: NGC 3454, NGC 3455, NGC 3457, NGC 3458

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.