eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3462

NGC 3462
objekt NGC 3462 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3462 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=13.2m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t55m21s; Dec= 7°41'49"
Rødforskyvning (z): 0.021488
Avstand fra solen til NGC 3462: basert på redshiftverdien (z) - 90.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3462 : PGC 32822, UGC 6034, MCG 1-28-19, CGCG 38-49, Todd 5

Naboobjekter: NGC 3460, NGC 3461, NGC 3463, NGC 3464

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.