eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3461

NGC 3461
objekt NGC 3461 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3461 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t54m55.2s; Dec= 17°42'30"
Andre objektnavn NGC 3461 : PGC 32793

Naboobjekter: NGC 3459, NGC 3460, NGC 3462, NGC 3463

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.