eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3461

NGC 3461
Obiekt NGC 3461 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3461 - galaktyka w konstelacji Lew
Тип: E2 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.50'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.5m; B=15.5m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h54m55.2s; Dec= 17°42'30"
Inne nazwy obiektów NGC 3461 : PGC 32793

Sąsiadujące obiekty: NGC 3459, NGC 3460, NGC 3462, NGC 3463

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.