eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3461

NGC 3461
Objekt NGC 3461 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3461 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.4'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h54m55.2s; Dec= 17°42'30"
Övriga namn på objektet NGC 3461 : PGC 32793

Närliggande objekt: NGC 3459, NGC 3460, NGC 3462, NGC 3463

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.