eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3494

NGC 3494
Objekt NGC 3494 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3494 - dvě hvězdy v souhvězdí Leonis
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 11h1m10.9s; Dec= 3°46'28"

Nedaleko objekty: NGC 3492-2, NGC 3493, NGC 3495, NGC 3496

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.