eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3496

NGC 3496
Objekt NGC 3496 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3496 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Carinae
Typ: III1m -
Úhlové rozměry: 7.00'
velikosti: V=8.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 10h59m36s; Dec= -60°20'12"
Jiné názvy objektu NGC 3496 : OCL 836, ESO 128-SC26

Nedaleko objekty: NGC 3494, NGC 3495, NGC 3497, NGC 3498

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.