eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3496

NGC 3496
objekt NGC 3496 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3496 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Carinae
Typen: III1m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 7.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t59m36s; Dec= -60°20'12"
Andre objektnavn NGC 3496 : OCL 836, ESO 128-SC26

Naboobjekter: NGC 3494, NGC 3495, NGC 3497, NGC 3498

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.