eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3496

NGC 3496
Objekt NGC 3496 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3496 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Carinae
Typ: III1m -
Vinkeldimensionerna: 7.00'
magnitud: V=8.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h59m36s; Dec= -60°20'12"
Övriga namn på objektet NGC 3496 : OCL 836, ESO 128-SC26

Närliggande objekt: NGC 3494, NGC 3495, NGC 3497, NGC 3498

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.