eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3498

NGC 3498
Objekt NGC 3498 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3498 - tři hvězdy v souhvězdí Leonis
Typ: *3 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 11h1m41.8s; Dec= 14°21'0"

Nedaleko objekty: NGC 3496, NGC 3497, NGC 3499, NGC 3500

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.