eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3499

NGC 3499
Objekt NGC 3499 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3499 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.6m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h3m10.9s; Dec= 56°13'20"
RedShift (z): 0.004987
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3499: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3499 : PGC 33375, UGC 6115, MCG 9-18-80, CGCG 267-37, CGCG 291-24

Blízke objekty: NGC 3497, NGC 3498, NGC 3500, NGC 3501

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.