eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3499

NGC 3499
Objekt NGC 3499 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3499 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=13.6m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h3m10.9s; Dec= 56°13'20"
rödförskjutning (z): 0.004987
Avståndet från solen till NGC 3499: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3499 : PGC 33375, UGC 6115, MCG 9-18-80, CGCG 267-37, CGCG 291-24

Närliggande objekt: NGC 3497, NGC 3498, NGC 3500, NGC 3501

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.