eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3515

NGC 3515
Objekt NGC 3515 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3515 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h4m37.3s; Dec= 28°13'41"
RedShift (z): 0.029077
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3515: na základe množstva červeného posunu (z) - 122.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3515 : PGC 33467, UGC 6139, MCG 5-26-44, CGCG 155-55, IRAS 11018+2829

Blízke objekty: NGC 3513, NGC 3514, NGC 3516, NGC 3517-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.