eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3517-1

NGC 3517-1
Objekt NGC 3517-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3517-1 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h5m36.9s; Dec= 56°31'31"
RedShift (z): 0.027385
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3517-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 115.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3517-1 : PGC 33526, UGC 6144, MCG 10-16-55, CGCG 291-27, KCPG 266A, IRAS 11026+5647

Blízke objekty: NGC 3515, NGC 3516, NGC 3517-2, NGC 3518

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.