eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3522

NGC 3522
Objekt NGC 3522 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3522 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h6m40.4s; Dec= 20°5'10"
rödförskjutning (z): 0.004073
Avståndet från solen till NGC 3522: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3522 : PGC 33615, UGC 6159, MCG 3-28-60, CGCG 95-113

Närliggande objekt: NGC 3520, NGC 3521, NGC 3523, NGC 3524

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.