eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3548

NGC 3548
Objekt NGC 3548 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3548 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h9m16s; Dec= 36°1'17"
RedShift (z): 0.021305
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3548: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3548 : PGC 33806, NGC 3540, UGC 6196, MCG 6-25-11, CGCG 185-11, NPM1G +36.0243

Blízke objekty: NGC 3546, NGC 3547, NGC 3549, NGC 3550

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.