eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3549

NGC 3549
Objekt NGC 3549 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3549 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.10'x1.0'
veľkosť: V=12.1m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h10m56.8s; Dec= 53°23'17"
RedShift (z): 0.009550
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3549: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3549 : PGC 33964, UGC 6215, MCG 9-18-97, CGCG 267-47, IRAS 11080+5339

Blízke objekty: NGC 3547, NGC 3548, NGC 3550, NGC 3551

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.