eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3557B

NGC 3557B
Objekt NGC 3557B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3557B - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E5 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.5'
magnitud: V=12.6m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h9m31.9s; Dec= -37°20'59"
rödförskjutning (z): 0.009663
Avståndet från solen till NGC 3557B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 40.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3557B : PGC 33824, ESO 377-15, MCG -6-25-4

Närliggande objekt: NGC 3555, NGC 3556, NGC 3557, NGC 3557A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.