eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 357

NGC 357
Objekt NGC 357 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 357 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.50'x1.7'
magnitud: V=12.0m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h3m21.8s; Dec= -6°20'21"
rödförskjutning (z): 0.008026
Avståndet från solen till NGC 357: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 33.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 357 : PGC 3768, MCG -1-3-81

Närliggande objekt: NGC 355, NGC 356, NGC 358, NGC 359

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.