eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3570

NGC 3570
Objekt NGC 3570 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3570 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x1.0'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h12m3.3s; Dec= 27°35'25"
RedShift (z): 0.035141
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3570: na základe množstva červeného posunu (z) - 148.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3570 : PGC 34071, UGC 6240, MCG 5-27-19, CGCG 156-18, NPM1G +27.0307

Blízke objekty: NGC 3568, NGC 3569, NGC 3571, NGC 3572

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.