eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3579

NGC 3579
Objekt NGC 3579 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3579 - mlhovina v souhvězdí Carinae
Typ: EN -
Úhlové rozměry: 20.00'x15.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 11h11m59.6s; Dec= -61°14'35"
Jiné názvy objektu NGC 3579 : ESO 129-EN8, with N 3576

Nedaleko objekty: NGC 3577, NGC 3578, NGC 3580, NGC 3581

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.