eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3579

NGC 3579
Voorwerp NGC 3579 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3579 - nevelvlek in het sterrenbeeld Carinae
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 20.00'x15.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h11m59.6s; Dec= -61°14'35"
Andere namen van het object NGC 3579 : ESO 129-EN8, with N 3576

Objecten in de buurt: NGC 3577, NGC 3578, NGC 3580, NGC 3581

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.