eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3582

NGC 3582
Obiekt NGC 3582 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3582 - mgławica w konstelacji Kil
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h12m11.9s; Dec= -61°16'24"
Inne nazwy obiektów NGC 3582 : ESO 129-EN10

Sąsiadujące obiekty: NGC 3580, NGC 3581, NGC 3583, NGC 3584

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.