eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3586

NGC 3586
Objekt NGC 3586 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3586 - mlhovina v souhvězdí Carinae
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 11h12m29.9s; Dec= -61°21'8"
Jiné názvy objektu NGC 3586 : ESO 129-EN13

Nedaleko objekty: NGC 3584, NGC 3585, NGC 3587, NGC 3588-2

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.