eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3586

NGC 3586
Objekt NGC 3586 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3586 - nebulosa i stjärnbild Carinae
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h12m29.9s; Dec= -61°21'8"
Övriga namn på objektet NGC 3586 : ESO 129-EN13

Närliggande objekt: NGC 3584, NGC 3585, NGC 3587, NGC 3588-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.