eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3591

NGC 3591
Objekt NGC 3591 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3591 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.9'
magnitud: V=13.3m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h14m3.2s; Dec= -14°5'12"
rödförskjutning (z): 0.018369
Avståndet från solen till NGC 3591: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3591 : PGC 34220, MCG -2-29-12, NPM1G -13.0319

Närliggande objekt: NGC 3589, NGC 3590, NGC 3592, NGC 3593

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.