eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3593

NGC 3593
Objekt NGC 3593 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3593 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 5.20'x1.9'
magnitud: V=10.9m; B=11.9m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h14m37s; Dec= 12°49'6"
rödförskjutning (z): 0.002095
Avståndet från solen till NGC 3593: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 8.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3593 : PGC 34257, UGC 6272, MCG 2-29-14, CGCG 67-40, IRAS 11119+1305

Närliggande objekt: NGC 3591, NGC 3592, NGC 3594, NGC 3595

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.