eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3609

NGC 3609
Objekt NGC 3609 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3609 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.0'
magnitud: V=13.3m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h17m50.6s; Dec= 26°37'31"
rödförskjutning (z): 0.026959
Avståndet från solen till NGC 3609: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 113.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3609 : PGC 34511, UGC 6310, MCG 5-27-43, CGCG 156-50

Närliggande objekt: NGC 3607, NGC 3608, NGC 3610, NGC 3611

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.