eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 361

NGC 361
Voorwerp NGC 361 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 361 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Tucanae
Type: OCL+EN -
De hoekige afmetingen: 1.60'
omvang: B=12.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h2m11.1s; Dec= -71°36'24"
Andere namen van het object NGC 361 : ESO 51-SC12, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 359, NGC 360, NGC 362, NGC 363

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.